Technologický přehled 2023/06

24. července 2023

Červnový výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti technologického vývoje, digitalizace, egovernmentu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, robotiky a příbuzných témat.

Nařízení o umělé inteligenci schváleno Evropským parlamentem

Evropský parlament jasnou většinou schválil znění nového Nařízení o umělé inteligenci, které tak v rámci legislativního procesu EU směřuje ke konzultacím s Radou a Komisí. Návrh regulace obsahuje mimo jiné zákaz používání umělé inteligence k biometrickému sledování, rozpoznávání emocí a prediktivní policejní práci nebo povinnost uvádět informaci o obsahu vytvořeném generativními nástroji. S ohledem na podporu inovací je také důležitá výjimka pro výzkumnou činnost.

Zdroj:

Veřejné konzultace Národní strategie umělé inteligence

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence. Konzultace probíhá od 28. 6. do 20. 8. 2023 a je možné se do ní snadno zapojit vyplněním krátkého formuláře na webu ministerstva.

Zdroj:

Nový zákon o kyberbezpečnosti míří do připomínkového řízení

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost odeslal do mezirezortního připomínkového řízení nové znění zákona o kybernetické bezpečnosti. To kromě implementace evropské směrnice NIS2 obsahuje také mechanismus pro posuzování a případné omezení rizikových dodavatelů. Přestože by schválení tohoto mechanismu představovalo znatelné rozšíření pravomocí úřadu, jednalo by se vzhledem k potřebě ochrany kritické infrastruktury o rozumné bezpečnostní opatření.

Zdroj:

Reddit následuje špatnou praxi Twitteru

Zavedení placeného API s nesmyslnou cenovou politikou po vzoru Twitteru na diskuzní platformě Reddit má negativní dopad pro vývojáře i uživatele. Řada populárních aplikací, která dříve snadno dostupné API využívala, musela ukončit provoz, nepopulární krok navíc vyvolal velkou vlnu protestu mezi moderátory a uživately, kteří svá fóra na výraz nesouhlasu s politikou společnosti znepřístupnili. Negativní vliv paywallu na ekosystém internetu se ale projevuje stále rychleji a nepřátelštěji.

Zdroj:

Izolace skrze cenzuru: Čína blokuje šifrované protokoly

Nedávno zveřejněná odborná zpráva blíže popisuje důkladný přístup čínské cenzury při filtrování šifrované komunikace. Podle výzkumníků dochází v Číně k plošné blokaci jakýchkoliv šifrovaných protokolů, které by potenciálně mohly sloužit k výměně zakázaných nebo protirežimních informací. Čínský firewall při tom funguje v praxi tak, že nešifrovaný provoz nechává projít, protože ten je snadné kontrolovat a cenzurovat, zatímco veškerý ostatní provoz filtr odmítne.

Zdroj:

Represivní složky a nevhodný přístup k šifrované komunikaci

Šifrovaná komunikace je základním právem každého uživatele internetu. Počítačová gramotnost a snaha o ochranu soukromí ale může být považována za podezřelé chování i v demokratických státech. Problémový přístup západních autorit vhodně ilustruje takzvaný “případ 8. prosince”, ve kterém francouzští vyšetřovatelé došli k absurdním závěrům ohledně využívání prostředků na ochranu soukromí. Používání aplikací pro šifrovanou komunikaci, nástrojů jako jsou VPN a Tor, šifrování souborů, ochrana proti extenzivnímu sledování online, ale dokonce jen vlastnictví technické dokumentace totiž může být podle vyšetřovatelů znakem terorismu.

Zdroj:

Arogantní přístup technologických společností k ochraně osobních údajů

GDPR umožňuje v případě porušování nařízení udělit velmi vysoké pokuty. Nadnárodní technologické společnosti přesto předepsané povinnosti při zpracovávání osobních údajů občanů EU nepokrytě ignorují, případně proti nim dokonce protestují a snaží se zvrátit rozhodnutí evropských regulátorů.

Zdroj:

Kvantový počítač v Ostravě

V Ostravě bude provozován jeden z šesti evropských kvantových počítačů, který Česká republika získala v rámci společné evropské aktivity zaměřené na vysoce výkonnou výpočetní techniku. Umístění kvantového počítače by České republice mohlo pomoci v rozvoji výzkumu kvantových technologií a zvýšení potenciálu výsledky výzkumu převádět do praxe.

Zdroj:

Zastaralé systémy jsou překážkou hlubší digitalizační integrace

Jednou ze zásadních překážek hlubší digitalizace procesů veřejné správy a hlavně integrace jednotlivých systémů je zastaralost používaných řešení a nashromážděný technologický dluh. Ten se často projevuje u kritických systémů, které není jednoduché odstavit nebo přepracovat, jak ukazuje například důchodový systém České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj:

Microsoft a OpenAI čelí žalobě za shromažďování dat

Podle hromadné žaloby podané na konci června se Microsoft a OpenAI dopustily rozsáhlého a nelegálního shromažďování osobních údajů. Žaloba popisuje nezákonný sběr dat prováděný bez souhlasu uživatelů, ke kterému docházelo za účelem tréninku algoritmů a vylepšování nabízených produktů, přičemž tuto praxi připodobňuje k podobnému případu společnosti Clearview AI poskytující systémy pro rozpoznávání obličejů.

Zdroj:

Falešná zpráva o útoku dronu a skutečný problém vývoje zbraňových systémů

Na začátku června se internetem šířila falešná zpráva o vzpouře dronu proti operátorovi. K údajnému útoku mělo dojít v rámci simulovaného scénáře, kdy operátor odmítl dát dronu povolení k útoku na cíl, a dron se proto rozhodl odstranit překážku pro splnění jeho hlavního úkolu. Ačkoliv byla tato zpráva rychle dementována, poukazuje na nastupující realitu inteligentních zbraňových systémů, jejichž vývoj provázejí dosud nepředstavitelná rizika.

Zdroj: