Politika se často omezuje na dobu výkonu mandátu a na tvorbu komplexních a dlouhodobých řešení tak nezbývá vůle ani čas. Institut π ve spolupráci s akademickou obcí i dobrovolníky z řad expertů i širší veřejnosti se proto přesně tomu bude věnovat.

Institut π iniciuje a rozvíjí diskurz o obtížných a pro životaschopnost demokratické společnosti důležitých otázkách. Podílí se na nacházení možných řešení, analyzuje výhody a nevýhody různých přístupů a alternativ, otevírá diskuzi o nich a pomáhá je uskutečňovat.

Práce institutu je otevřená a inkluzivní a opírá se především o akademickou radu a dobrovolnický kruh. Institut vytváří živnou půdu pro práci a iniciativu odborníků i dobrovolníků napříč obory, včetně spolupráce s občanskými aktivisty a organizacemi, a to i mezinárodně.

Akce s naší účastí

Další akce

Finance

Podpořte institut π

Zvláštní transparentní účet zřízený dle §17a (2) bodu (a) zákona 494/1991 Sb. s tříletou historií sloužící pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění: 2002103571 / 2010.

Samotné nakládání s prostředky je možné sledovat na provozním transparentním účtu 2702103564 / 2010.

Dle zakládací listiny (bod 13.4.1) institut zveřejňuje také všechny faktury a doklady na výdaje a účetní deníky.

Výpisy z termínovaného účtu naleznete zde.

Kontakty

 • Sídlo

  Na Moráni 360/3, 128 00 Praha
 • Pobočka

  Peroutková 290/5, 602 00 Brno
 • Email

  info@pii.cz
 • Datová schránka

  48xmvrp

Lidé

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiných orgánů.

Akademická rada

Akademická rada je poradním orgánem ústavu a v rámci své činnosti zejména poskytuje správní radě stanoviska k ideovému směřování, strategickým materiálům, rozpočtu a plánu činností ústavu. Dále vykonává akademická rada dohled nad ideovou a odbornou kvalitou výstupů ústavu.

 • Mgr. RNDr. Michaela Pixová Ph.D.
 • PhDr. David Černý Ph.D.
 • Mgr. František Kopřiva Ph.D
 • Mgr Martin Tremčinský Ph.D.
 • prof. Alexandr Isavnin

Kontrolor

Kontrolor je kontrolním orgánem ústavu.

Správní rada

Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Dobrovolnický kruh

Dobrovolnický kruh je participační orgán ústavu. Účelem dobrovolnického kruhu je sdružovat osoby, které se chtějí dobrovolně podílet na činnostech ústavu, a navrhovat správní radě projekty pro realizaci ústavem v souladu s účelem ústavu. Za dobrovolnický kruh s dalšími orgány ústavu jedná Dominika Michailidu. V případě zájmu o členství kontaktujte Jiřího Palounka na info@pii.cz.

Členové dobrovolnického kruhu

 • Adam Wantulok
 • Aleš Jakl
 • Dalibor Záhora
 • Daniel Mazur
 • Dominika Michailidu
 • Jakub Wolf
 • Jan Lička
 • Jan Podhajský
 • Jiří Koten
 • Jiří Palounek
 • Lukáš Navrátil
 • Marek Pavlík
 • Marta Martinová
 • Martin Kučera
 • Michael Polák
 • Vladislav Čermín
 • Vojtěch Pikal

Zaměstnanci