Technologický přehled 2023/05

12. června 2023

Květnový výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti technologického vývoje, digitalizace, egovernmentu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, robotiky a příbuzných témat.

Omezování přístupu k informacím přispívá k častějšímu využívání VPN

Internet slouží k nefiltrované výměně informací, je proto jasné, že zejména v nedemokratických zemích dochází k filtrování nebo blokaci dostupného obsahu. Vzhledem ke koncentraci uživatelů se to týká především sociálních sítí, jejichž prostřednictvím často dochází například k organizaci protivládních protestů a demonstrací. Díky rostoucí počítačové gramotnosti světové populace ale cenzorní aparáty narážejí na časté obcházení státních zákazů pomocí snadno dostupných VPN služeb.

Zdroj:

Výrazný nárůst politické cenzury na Twitteru pod Muskovým vedením

Přestože se Elon Musk ujímal kontroly nad Twitterem se slibem, že z něj vytvoří platformu více respektující různé politické názory a přesvědčení, poměr kladně vyřízených žádostí od vládních orgánů na blokování obsahu nebo poskytnutí informací o uživatelích výrazně narostl. Pod Muskovým vedením se tak Twitter stává větším prostředkem politické cenzury, než byl dříve, což nejlépe dokládají nedávná data z Indie nebo Turecka. Paradoxní to je zejména v souvislosti s květnovým rozhodnutím Twitteru ignorovat kodex EU proti dezinformacím s odkazem na svobodu slova.

Zdroj:

I/O překážka pro širší využívání kvantových výpočtů

Ačkoliv kvantové počítače představují převrat v kapacitách výpočetního výkonu, nemusí být jejich použití vždy zcela vhodné. Jeden z problémů pro širší využívání kvantových výpočtů spočívá v převodu klasických dat na kvantová, aby mohl kvantový počítač pracovat se srozumitelnými vstupy. Z toho důvodu je v současnosti praktičtější využívat kvantové výpočty pro složité operace s malými daty. Pro práci s velkými datovými sety je v současnosti nadále užitečnější konvenční technika.

Zdroj:

Přísnější regulace velkých modelů v nařízení o AI

Europoslanci přijali pozměňovací návrhy na změnu nařízení o AI, přičemž v návaznosti na rozvoj generativních modelů v nich dochází k upřesnění povinností pro nově definované “základní” modely. Tvůrci těchto velkých modelů, které jsou trénované na rozsáhlém množství dat (například GPT), budou muset prokázat, že přijali dostatečná opatření k omezení možných rizik pro uživatele i společnost. Zároveň se na ně budou vztahovat další povinnosti ohledně registrace u patřičných evropských úřadů nebo zveřejňování použitých trénovacích dat, na která se vztahují autorská práva.

Zdroj:

G7 usiluje o společnou standardizaci generativní AI

Jedním z témat summitu G7 v Hiroshimě bylo zahájení mezinárodní debaty o zodpovědném vývoji a využívání umělé inteligence, která by směřovala ke standardizaci AI v souladu s demokratickými principy a hodnotami. V rámci odsouhlaseného “Hiroshima AI procesu” tak dojde k vyhodnocení přínosů a rizik generativní umělé inteligence a následným doporučením pro regulaci.

Zdroj:

Rada EU schválila přísná pravidla pro směny kryptoměn

Rada EU schválila zpřísnění pravidel pro provozovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Směnárny nebo burzy kryptoměn tak budou muset zjišťovat identitu zákazníků a jejich údaje uchovávat po doby pěti let z důvodu boje proti praní peněz, financování terorismu nebo války, obcházení sankcí EU a jiným nelegálním aktivitám.

Zdroj:

Japonsko je trénovacím rájem pro umělou inteligenci

Japonský přístup k trénování umělé inteligence je ve vztahu k autorským právům zdrojových dat velmi benevolentní. Současná právní úprava umožňuje využití autorsky chráněného obsahu pro trénink určený pro libovolné výzkumné i komerční účely. Japonská vláda si od tohoto postoje slibuje zvýšení konkurenceschopnosti na poli výzkumu a vývoje AI, který nebude zatížen nadbytečnou autorskoprávní regulací. Tento přístup má ale své odpůrce mezi velkými držiteli autorských práv, jako jsou vydavatelské domy nebo společnosti zaměřené na zábavní průmysl.

Zdroj:

Autonomní strategické zbraňové systémy jsou vážnou hrozbou pro celé lidstvo

Umělá inteligence schopná pomocí jaderných hlavic vyhubit lidstvo je námětem různých vědeckofantastických příběhů už dlouho. Lidská společnost se ale dostala do okamžiku, kdy se takové příběhy mohou velice snadno stát realitou. Jaderné mocnosti vzhledem k doktríně vzájemně zaručeného zničení mohou k využití AI v rámci jaderné bezpečnosti i odvety přistoupit kdykoliv jen na základě vnitřního politického rozhodnutí. To by se sice zprvu mohlo jevit jako dobrý způsob zajištění národní bezpečnosti, ale následně by také mohlo znamenat katastrofu pro celou civilizaci.

Zdroj:

Rekordní pokuta pro společnost Meta za porušení GDPR

Pokutu v přepočtu přesahující 28 miliard korun udělil společnosti Meta irský úřad pro ochranu osobních údajů. Ten vycházel z rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který u provozovatele populárních sociálních sítí konstatoval porušení GDPR při předávání dat mimo státy EU. Takto vysoká pokuta je jasným signálem pro technologické společnosti, že evropské úřady berou ochranu osobních údajů evropských občanů vážně a mají účinné nástroje na její prosazování.

Zdroj:

Schválení práva na opravu v dalším americkém státě

K dalšímu dílčímu vítězství mezinárodního hnutí za právo na opravu došlo v americké Minnesotě. Nový místní zákon o právu na opravu vyžaduje, aby výrobci elektroniky poskytly opravnám a zákazníkům potřebné díly a nástroje k opravě. Ačkoliv zákon nepokrývá řadu významných a rozšířených kategorií výrobků, jde o další příklad užitečného legislativního kroku zajišťujícího férovější postavení spotřebitele a snížení elektronického odpadu.

Zdroj:

Vzestup víceúčelových humanoidních robotů na obzoru

Humanoidní roboti si v poslední dekádě prošli úctyhodnou evolucí. Z nemotorných nešiků jsou dnes schopní a důmyslní pomocníci, vybavení nejmodernějšími měřícími přístroji, silnými bateriemi a sofistikovanými systémy umělé inteligence. Na dříve úzce zaměřeném trhu se navíc objevuje řada nových společností, což činí robotickou automatizaci ještě dostupnější.

Zdroj: