Technologický přehled 2023/04

21. května 2023

Dubnový výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti technologického vývoje, digitalizace, egovernmentu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, robotiky a příbuzných témat.

Zrychlená regulace generativní AI

Regulátoři po celém světě se snaží spěšně reagovat na rychý vývoj generativní umělé inteligence. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se rozhodl zřídit zvláštní pracovní skupinu pro ChatGPT v návaznosti na rizika při zpracovávání údajů občanů členských států EU. Stalo se tak po rostoucích obavách odpovědných úřadů v několika státech. Problémů s používáním chatbotu si všímají například v Německu, Francii, Španělsku nebo Itálii, kde došlo dokonce k dočasnému zákazu. Provozovatel aplikace sice italskému úřadu v jeho podmínkách vyhověl, regulace tréninku algoritmu je ale stále předmětem k další debatě. Kroky k přísnější a přesnější regulaci učinily také autority v USA a Číně.

Zdroj:

Evropská komise vydala seznam platforem se zvláštními povinnostmi

Evropská komise na základě nařízení o digitálních službách určila 17 velmi velkých online platforem a 2 velmi velké online vyhledávače, které mají v následujících měsících doložit splnění nových povinností. Účelem těchto povinností je posílení postavení a ochrany uživatelů, důraz na ochranu nezletilých osob, zavedení pečlivější moderace a prevence dezinformací a zvýšení transparentnosti a odpovědnosti vybraných platforem.

Zdroj:

Nové otevřené modely pro výzkum AI

Boom generativních umělých inteligencí pokračuje a objevují se stále nové nástroje, aplikace a služby, které schopností AI využívají. Ohromný úspěch takových nástrojů spěje i k uvolňování nových otevřených jazykových modelů, které umožňují další výzkum, trénink a použití. Vzhledem k velkému zájmu o AI po celém světě, schopnosti algoritmů se dále učit a snižujícím se nárokům na provoz jsou tyto otevřené modely účinným prostředkem pro decentralizaci a demokratizaci umělé inteligence.

Zdroj:

Generativní agenti v simulaci sociálních interakcí

Experimentální simulace založená na interakcích generativních agentů prokázala růst schopností umělé inteligence plánovat a operovat v rámci vymezeného prostředí, vykonávat komplexní úkony a koordinovat spolupráci a dynamicky reagovat na změnu okolností nebo kontextu. Takový způsob použití generativní AI si rychle najde uplatnění v zábavním průmyslu, ale také například při vytváření různých statistických modelů a simulací založených na otevřených datech.

Zdroj:

Využití zpětnovazebního učení pro třídění odpadu

Výsledky dvouleté studie zpětnovazebního učení robotů za účelem třídění odpadu ukázaly rozsáhlé možnosti systémů využívajících strojové učení v interakci robotů s jejich okolím a rozvíjením jejich schopností na zakládě získávání zpětné vazby. Vysoká přesnost testovaného systému dosažená díky statisícům provedených zkoušek navíc potvrzuje trend zlepšování procesu na základě shromážděných a naučených dat.

Zdroj:

Vysílací rada začala evidovat české pornoweby

Nečekaná povinnost dopadla na české provozovatele internetových stránek s obsahem pro dospělé. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je vyzvala, aby se zapsali do evidence platforem pro sdílení videí. Jedná se o důsledek zpřísněné ochrany nezletilých osob v evropské směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Ačkoliv je záměr chránit děti před přemírou pornografického obsahu nepochybně správný, podobný přístup ke kontrole internetu povede jen k přeregistrování provozovatele mimo členské státy EU nebo případně ke zcela zbytečným zásahům ve snaze směrnici vymáhat.

Zdroj:

Zdroj provázaných fotonů přímo na čipu

Evropskému výzkumnému týmu se podařilo integrovat zdroj provázaných fotonů přímo do designu čipu. To může významně prospět dalšímu experimentálnímu vývoji kvantových technologií, jelikož přítomnost zdroje přímo na čipu snižuje náklady na potřebné vybavení a technologii více zpřístupňuje k širšímu využití. Podobný způsob umístění zdroje fotonů se tak může brzy stát běžnou komponentou kvantových procesorů.

Zdroj:

Chytřejší AI na hypervektorech

Přestože popularizace velkých jazykových modelů výrazně přispěla k širšímu zájmu o umělou inteligenci a její všestranné využití, jsou současné výpočty umělých neuronových sítí častokrát velmi těžkopádné a náročné. Optimalizace AI by se dalo docílit díky architektuře více využívající hyperdimenzionální vektory, které můžou poskytnout abstraktnější, efektivnější a především transparentnější logiku celého procesu.

Zdroj:

Odstrašující pokuta pro Avast za přeprodej uživatelských dat

Společnost Avast dostala na české poměry mimořádně vysokou pokutu 350 milionů korun za nepřímý prodej osobních dat skrze dceřinnou firmu. Úřad pro ochranu osobních údajů tím vyslal potřebný signál, který snad do budoucna velké technologické firmy odradí od podobných zásahů do soukromí uživatelů. V opačném případě by měl vždy následovat rychlý a tvrdý postih v souladu s GDPR.

Zdroj:

Úspěšné prosazení práva na opravu v Coloradu

Schválení místní legislativy v Coloradu, která nařizuje výrobcům poskytnout veškeré součástky, software, nástroje, dokumentaci a jiné potřebné části pro opravu zemědělského vybavení, je dalším dílčím vítězstvím mezinárodního hnutí za právo na opravu. To umožňuje nejen prodloužení životnosti výrobků a snížení nákladů spotřebitelů, ale také snížení nadbytečné spotřeby zdrojů a produkce odpadu. Evropská komise tuto problematiku řeší v návrhu společných pravidel na podporu oprav výrobků, která by toto právo mohla zavést napříč členskými státy.

Zdroj:

Doge demonstroval sílící dopady memů na skutečný svět

Krátké dubnové nahrazení loga Twitteru psem ze slavného memu následované prudkým růstem a poklesem investic do kryptoměny asociované s memem předvedlo, jak ohromnou a okamžitou moc mají internetové memy nad skutečným světem. Potenciál memů coby myšlenkových konceptů a jednotek kulturního porozumění je už dlouho známý, ale vzhledem k globálnímu informačnímu a komunikačnímu propojení a schopnosti okamžité reakce všech participantů komunikace i tak zdánlivě nevinná a jednoduchá věc, jako je dočasná změna loga známé sociální sítě, vede k protočení miliardových investic na trhu s kryptoměnami.

Zdroj: