Technologický přehled 2023/02

23. března 2023

Únorový výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti technologického vývoje, digitalizace, egovernmentu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, robotiky a příbuzných témat.

Kvantové výzvy provozu internetu

Rozvoj kvantových počítačů bude v budoucnu představovat bezpečnostní výzvu pro internetový provoz včetně DNS. Řada subjektů, které pracují s citlivými údaji, jako jsou finanční instituce, státní organizace nebo technologické firmy, se proto musí brzy začít připravovat na přicházející kvantovou realitu a přistoupit k odpovídajícím bezpečnostním opatřením. Ty spočívají mimo jiné v postupném nahrazování kryptografických standardů novými post-kvantovými algoritmy a patřičné obnově provozního hardware.

Zdroj:

Absurdní cenzura Wikipedie v Pákistánu

V Pákistánu došlo ke krátké blokaci Wikipedie z důvodu šíření “svatokrádežného a rouhačského obsahu”. Odblokování internetové encyklopedie po třech dnech pomohlo především nastavení hlavičky HSTS, která zabraňuje pouze částečné blokaci obsahu a omezuje tím možnosti podobných cenzorních zásahů.

Zdroj:

Dopady pandemie COVID na ochranu soukromí

V průběhu pandemie došlo v mnoho zemích k přijetí mimořádných opatření, která zpravidla výrazně posilovala orgány výkonné moci v jejich prosazování, zároveň byly vytvářeny nástroje a systémy k rozsáhlému monitorování obyvatel. Na některých místech však tyto nové nástroje byly namísto boje proti nakažlivému viru využívány k potírání politického aktivismu a opozice. U nashromážděných osobních údajů navíc hrozí zneužití i do budoucna.

Zdroj:

České centrum pro open source

V Brně má vzniknout národní OSPO (Open Source Program Office), které bude propojovat významné aktéry v oblasti otevřeného software. Vznikne tak společná platforma pro veřejnou správu, samosprávy, soukromé společnosti, akademický sektor a hackerské komunity, které mohou spolupracovat na podpoře používání, tvorby a vývoje open source. V plánu je spolupráce i s nově vznikající Digitální informační agenturou.

Zdroj:

Změny návrhu Aktu o AI

Europoslanci se při vyjednávání o návrhu Aktu o umělé inteligenci shodli na rozšíření zákazu používání sociálního skóre či kreditu i pro účely soukromých společností. Tímto způsobem se předejde nežádoucím dopadům například na spotřebitelská práva. Některé regulatorní potřeby v návrhu je ale stále zapotřebí lépe balancovat vůči potřebám technologického vývoje, aby v rámci EU nedocházelo k jeho nepřiměřenému omezení zejména v oblasti vývoje otevřených technologií. Zároveň je ale nutné odolat silnému lobbingu technologických společností, které se snaží vyhnout nezbytné regulaci jejich produktů.

Zdroj:

Autorskoprávní spor Getty Images a Stability AI

Další z právních sporů o využívání umělé inteligence bude rozhodovat londýnský soud, u kterého fotobanka Getty Images podala žalobu na majitele populárního nástroje využívajícího umělou inteligenci pro generování obrázků Stable Diffusion. Přestože je v současné době velmi důležité stanovit jasná pravidla a regulace pro sklízení dat k učení umělé inteligence, příliš striktní výklad zákonů ve prospěch držitelů autorských práv může mít za důsledek nepřiměřené omezování využití umělé inteligence pro výzkumné nebo osobní účely.

Zdroj:

Hlavní trendy v průmyslové robotice

V roce 2023 se dá předpokládat pokračování započatých trendů v průmyslové robotice. Mezi ty patří vylepšování energetické účinnosti, reshoring s ohledem na zabezpečení dodavatelských řetězců a další usnadnění používání a programování průmyslových robotů. Průběžná renovace a modernizace strojů se pak dá považovat za úsporný a šetrný krok směrem k oběhovému hospodářství. Samozřejmostí je v současnosti také širší využití umělé inteligence.

Zdroj:

Založení OpenWallet Foundation

Linux Foundation Europe spustila nový projekt OpenWallet Foundation, který má za cíl vytvoření open source engine pro lepší interoperabilitu mezi dostupnými standardy a peněženkami. Na tomto základu bude zároveň možné stavět nová otevřená řešení, která pak mohou konkurovat dominantním komerčním poskytovatelům elektronických peněženek.

Zdroj:

Zákaz TikToku na zařízeních Evropské komise

Evropská komise z bezpečnostních důvodů zakázala používat TikTok na veškerých zaměstnaneckých zařízeních připojených do sítě, tedy včetně osobních používaných pro pracovní účely. Toto rozhodnutí potvrzuje dlouhodobý problém s používáním TikToku z hlediska ochrany osobních údajů, šíření dezinformací a dalších možných bezpečnostních rizik.

Zdroj:

Platby za využívání sociálních sítí

Facebook chystá po vzoru Twitteru zpoplatnění ověřeného účtu na bázi měsíčního předplatného. Pro ověření účtu bude navíc požadovat i nahrání průkazu totožnosti, čímž se Facebook dostane k dalším citlivým osobním údajům. Twitter mezitím omezil možnost dvoufaktorového přihlašování pomocí SMS pro neplatící uživatele. Velké sociální sítě tak ve své urputné snaze o monetizaci obsahu a zvýšení zisků opětovně ignorují zájmy uživatelů.

Zdroj:

Všestranné využití generativní AI

Generativní umělé inteligence, které v posledních měsících uchvátily internet, mají daleko širší uplatnění než jen jako vyhledávače, překladače, chatboty a generátory textového, zvukového nebo obrazového obsahu. V blízké budoucnosti se dá očekávat výrazné rozšiřování využití generativní umělé inteligence v mnoha odvětvích. Umělá inteligence se bude čím dál více podílet na navrhování nových léků, materiálů, součástek, čipů nebo tvorbě syntetických dat.

Zdroj: