Enviro news 2023/03

19. května 2023
Mgr. Marek Lahoda

Březnový výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti klimatu a dalších environmentálních problémů.

Z obnovitelných zdrojů se vloni v USA poprvé vyrobilo víc elektřiny než z jádra i uhlí

V loňském roce došlo v USA k historickému milníku, kdy bylo poprvé vyrobeno více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z jaderných a fosilních paliv. Podle zprávy amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) se podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny zvýšil na 21 %, což je více než podíl jaderných elektráren (19 %) a elektráren na uhlí (20 %). Z obnovitelných zdrojů nejvíce vyrobily větrné a solární elektrárny, které se postupně stávají stále konkurenceschopnějšími a cenově dostupnějšími. Experti předpovídají, že trend nárůstu podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny bude pokračovat i v budoucnosti. Tím by mělo dojít k snížení emisí skleníkových plynů a přispět tak k řešení globálního problému klimatických změn.

Zdroje:

Cyklon Freddy přepsal rekordy tropických cyklón

Přešel celý Indický oceán, urazil více než 10 000 km, vydržel 37 dní, během svého života vydal 87 jednotek akumulované cyklonální energie (ACE) a prodělal 7 cyklů rychlého zesílení. Dosavadní rekordy byly: 31 dní, 85,3 ACE a 4 cykly zesílení. Rekord 13 180 km zatím stále drží hurikán John a historie pamatuje mnohem ničivější tropické cyklony. Přesto však Freddy způsobil více než 1400 ztrát na životech a především v důsledku povodní vysídlil přes 1,5 milionu lidí v jihovýchodní Africe.

Zdroje:

Evropská unie navyšuje cíle v energetických úsporách

EU chce do roku 2030 snížit spotřebu energie o dalších 11,7 % oproti původním cílům stanoveným před 3 lety. Nová směrnice o energetické účinnosti je součástí sady norem známé jako Fit for 55, cílem je do konce dekády omezit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % (oproti roku 1990). Normu ještě musí oficiálně schválit členské státy i europarlament. Na zvýšených úsporách se má výrazněji podílet veřejný sektor, ale i soukromé podniky a jednotlivé obce, které budou vedeny k využívání lokálních zdrojů vytápění a chlazení.

Zdroje:

Evropská unie plánuje v roce 2030 vyrábět 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů

Nová dohoda zvyšuje dosavadní celounijní závazek z 32 %, členské země mají různé národní cíle, např. ČR výrazně nižší. Nový cíl je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu a s ní související snahou zajistit energetickou soběstačnost, zároveň přispěje k ochraně klimatu. Dohodu musí ještě oficiálně potvrdit europarlament a Rada EU. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU v roce 2021 byl 22 %.

Zdroje:

Nová auta od roku 2035 už jen bez emisí, syntetická paliva ale mají výjimku

Novou normu po europarlamentu nyní schválila i Rada EU, v platnost vejde po publikaci v oficiálním věstníku EU. Kromě nulových emisí u nových aut od roku 2035 požaduje také snížení vypouštěných skleníkových plynů o 55 % u nových aut od roku 2030. Jedná se o klíčový krok v evropské klimatické politice, neboť podíl automobilové dopravy na emisích skleníkových plynů dnes činí 15 %.

Německu se však za podpory ČR a dalších zemí podařilo vyjednat výjimku pro motory, které poběží výhradně na syntetická paliva (někdy také označovaná jako e-paliva). Ta se vyrábí energeticky náročnou chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. V případě využití elektřiny z obnovitelných zdrojů mohou být uhlíkově neutrální, avšak jejich energetická účinnost je nízká a cena proto bude nejspíš vysoká. Elektroauto na stejné množství elektřiny urazí pětinásobnou vzdálenost za zlomek ceny. Výhoda e-paliv tak spočívá především v možnosti využití stávajících spalovacích motorů a čerpací infrastruktury za podmínky jen malých úprav. Využití by mohly mít hlavně v letectví jako náhrada kerosinu.

Zdroje:

Evropská komise podala návrh na ochranu spotřebitele před greenwashingem

Návrh evropské komise se zaměřuje na to, aby spotřebitelé měli jasno v tom, které produkty jsou ekologické či udržitelné. Návrh je mířen proti produktům, které tyto nálepky využívají pouze za účelem zvýšení prodeje bez ohledu na to, jak ekologická je jejich výroba.

Zdroje:

OSN vytvořila smlouvu pro ochranu biodiverzity oceánů

Smlouva OSN na ochranu oceánů byla oslavována jako historický okamžik. O právně závazném paktu na zachování a zajištění udržitelného využívání biologické rozmanitosti oceánů se diskutuje již 15 let. Text byl finalizován po pěti kolech vleklých jednání pod vedením OSN, která skončila v New Yorku. „S dohodou o Smlouvě OSN o volném moři činíme zásadní krok vpřed k zachování mořského života a biologické rozmanitosti, které jsou pro nás i pro příští generace zásadní,“ řekl Virginijus Sinkevičius, komisař Evropské unie pro životní prostředí, oceány a rybářství.

Zdroje:

Přehled dalších významných březnových přírodních katastrof ve světě

Celá řada extrémů počasí je častější a závažnější v důsledku probíhající lidmi způsobené změny klimatu, jak uvádí například i poslední zpráva IPCC AR6. Podrobný rozbor jednotlivých extrémů lze v češtině nalézt např. na webu Fakta o klimatu.

vliv_na_pocasi