První setkání dobrovolnického kruhu

3. dubna 2023
Brno

setkani_dk_01

První setkání dobrovolnického kruhu se uskuteční 3. 4. od 16:00 na adrese Peroutková 290⁄5, Brno.

Možnost vzdáleného připojení prostřednictvím Jitsi.

Program

Stálé body:
1. určení zapisovatelky, 2. vyjádření se k zápisu z minulé schůze, 3. informování o jednání kolektivních orgánů ústavu, 4. informování o průběžném plnění úkolů hlavními odpovědnými osobami, 5. vyhodnocení splněných úkolů, 6. aktualizace plánu na další období

Další témata:
1. cíle Institutu pro rok 2023 a harmonogramu prací, projektů a akcí, 2. Možná témata ve společenské ose