Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU - diskuze

4. prosince 2023
Pirátské centrum Praha

hosté (6)

Kdy: pondělí 4. 12. 2023 v 16:30
Kdo: Mgr. Markéta Gregorová, Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.
Kde: Pirátské centrum Praha, Na Moráni 3, 120 00 Praha

Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU: Efektivní proces pro dosažení konsensu nebo překážka národní suverenity?

Rozhodovací procesy v Radě EU jsou zásadním tématem dalšího směřování evropské integrace. Již nyní se v některých otázkách uplatňuje rozhodování kvalifikovanou většinou členů, jinde ale přetrvává potřeba rozhodování konsensuálního.

Co by znamenala změna pravidel, jak jí dosáhnout a máme ji chtít?

Příklady z praxe vysvětlí poslankyně Evropského parlamentu Mgr. Markéta Gregorová, význam a účel prof. Ivo Šlosarčík.

Markéta Gregorová je českou poslankyní v Evropském parlamentu. Je členkou výboru pro Mezinárodní obchod (INTA), členkou a koordinátorkou ve Speciálním výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů, včetně dezinformací (INGE) a členkou a koordinátorkou podvýboru pro Bezpečnost a obranu (SEDE). Působí také ve výborech pro Zahraniční věci (AFET) a Ústavní záležitosti (AFCO).

Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. je profesorem mezinárodních teritoriálních studií a držitelem titulu Jean Monnet Chair pro obor práva EU. Působí na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti publikoval monografii analyzující transformaci kondicionality v Evropské unii, byl editorem knihy o institucionální reformě EU po Lisabonské smlouvě a autorem knihy o unijní dimenzi politického a ekonomického vývoje v Irské republice. Zabývá právními otázkami evropské integrace, reformami veřejné správy a problematikou evropské spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. Založil Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, kde v současnosti působí jako ředitel pro výzkum.

Akci budete moct sledovat i on-line.