Druhé setkání dobrovolnického kruhu

18. dubna 2023
Brno

setkani_dk_02

Druhé setkání dobrovolnického kruhu se uskuteční 18. 4. od 18:00 na adrese Peroutková 290⁄5, Brno.

Možnost vzdáleného připojení prostřednictvím Jitsi.

Program

  1. Schválení programu
  2. Určení zapisovatele/zapisovatelky, případně předsedající/ho,
  3. vyjádření se k zápisu z minulé schůze,
  4. informování o jednání kolektivních orgánů ústavu,
  5. informování o průběžném plnění úkolů hlavními odpovědnými osobami,
  6. dokončení ustavující schůze,
  7. jednací řád - schválení,
  8. připomínkování plánu institutu pro rok 2023,
  9. vyhodnocení splněných úkolů,
  10. aktualizace plánu na další období.